Baca Sistemleri

Kaskad Baca

Kaskad Baca

Kaskad baca sistemleri paralel atıkgaz sistemleridir.

Double Wall (DW) Çift Cidarlı Baca

Double Wall (DW) Çift Cidarlı Baca

Çift cıdarlı baca sistemleri izolasyonlu baca sistemleridir.

Single Wall (SW) Tek Cidarlı Baca

Single Wall (SW) Tek Cidarlı Baca

Tek cıdarlı bacalar genellikle şaft içinde kullanılırlar.