Kondens Modül

Kondens modül (yoğuşma toplayıcı) modüller baca da biriken yoğuşma suyunu tahliye etmede kullanılırlar.

Baca sisteminin en alt noktasına monte edilen kondens modül dişli bir boru ile içerisinde bulunan su buharını atıksu sistemine iletmeye yarar.%100 sızdırmaz özellikteki kondens modüllerimiz sistemin ana elemanlarından biridir. Kaskad sistemlerde kullanılan kondens modüller kazanların bitiş noktasına koyularak hem bacaya müdehale hemde yoğuşma sularının iletilmesini sağlar.