Redüksiyon

Baca redüksiyonları bacadaki daralmalar; genelliklede kazan çıkışlarında kullanılırlar.

Bilgisayar destekli programda hesaplanan baca çapı ile kazanların çıkışındaki çapların uymaması durumunda geçiş parçası olarak kullanılırlar. Akım kaynağı ve tig kaynağı kullanılarak imal edilen redüksiyonlar 60mm geçme ve %100 sızdırmaz özellikte imal edilirler. Neredeyse her sistemde kullanılan ve sistemin başlangıç noktası olarak kabul edilen baca redüksiyonları atıkgaz kaçakları için hayati önem taşır. Burada yapılacak bir yanlışlık veya yanlış imalat istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden İmal edilen redüksiyonlarımız gerekli kontrolleri sağlanarak, contalı birleştirme ile tamamen güvenli hale getirilir.